PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  69
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2015-11-20 09:29:28

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

74/108/203/211/, ID=48894
utworzony: 2014-07-10 13:53:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 4) w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=41611
utworzony: 2014-07-10 13:49:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 5) w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=41609
utworzony: 2014-06-30 15:33:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, informuje o możliwości podpisania umów warunkowych z przedsiębiorcami, którzy zostali rekomendowani do wsparcia (otrzymali min. 60 pkt w wyniku pierwotnej oceny merytorycznej fakultatywnej) a nie są w stanie dostarczyć dokumentów niezbędnych do podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.

74/108/203/211/, ID=41447
utworzony: 2014-06-30 08:38:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 2, Suplement nr 3, Suplement nr 4) w wyniku pozytywnej procedury odwoławczej, w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=41435
utworzony: 2014-06-30 08:10:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement nr 3) w wyniku pozytywnej procedury odwoławczej, w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=41431
utworzony: 2014-06-03 15:27:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 2) w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=40887
utworzony: 2014-05-08 15:55:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2013 dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=40178
utworzony: 2014-05-08 15:54:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Dodatkową Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Suplement 1) w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/203/211/, ID=40177
utworzony: 2014-04-24 09:37:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”  informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2014 roku Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmieniony Regulamin Przeprowadzania Konkursu właściwy dla I rundy aplikacyjnej w 2013 roku.

74/108/203/211/, ID=39683
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj