PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 3.1 POIG w 2013 r.


DOKUMENTY PODSTAWOWE

 

Regulamin przeprowadzania konkursu z dnia 30.08.2013 pobierz plik (235kB)

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (238kB)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,2007-2013 pobierz plik (329kB)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pobierz plik (509kB)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIG 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik (351kB)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór wniosku o dofinansowanie pobierz plik (561kB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie pobierz plik (378kB)

Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego pobierz plik (75kB)

Oświadczenia dotyczące podatku VAT pobierz plik (59kB)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie pobierz plik (57kB)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (138kB)

Wzór harmonogramu płatności do wniosku o dofinansowanie pobierz plik (42kB)

Wzór CV załączanego do wniosku pobierz plik (36kB)

Wzór promesy kredytowej / pożyczkowej pobierz plik (42kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący pobierz plik (463kB)

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (463kB)

Wzór weksla pobierz plik (9kB)

Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (32kB)

Wzór harmonogramu płatności do umowy pobierz plik (42kB)

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów pobierz plik (54kB)

 

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (24kB)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (25kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (157kB)

Załącznik A do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (62kB)

Załącznik B do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (62kB)

Załącznik C do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (60kB)

Załącznik D do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (48kB)

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013   pobierz plik (1 010kB)

 

stopka PO IG
74/108/199/648/, ID=32342
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-15 13:01:47
Aktualizowany: 2013-10-29 14:06:56
Ilość odsłon: 44444
drukuj