PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Badania i ewaluacje PARP
drukuj

Rada Naukowa Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP

Rada Naukowa jest organem doradczym i konsultacyjnym Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP. Opiniuje kierunki rozwoju Ośrodka, diagnozuje potrzeby w zakresie nowych badań, konsultuje plany badawcze. Wreszcie opiniuje wdrażane projekty, zarówno na etapie przygotowywania koncepcji badania, jak i opracowywania jego wyników i rekomendacji. Członkowie Rady doradzają w sprawie kluczowych publikacji PARP w zakresie przedsiębiorczości czy innowacyjności oraz wspierają merytorycznie inne działania podejmowane przez Ośrodek.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w 2009 r. Od tego czasu spotkania Rady organizowane są kilka razy w roku.

W skład Rady wchodzą wybitni przedstawiciele środowisk naukowych (reprezentujący uniwersytety, ośrodki i instytuty naukowe w Polsce, think-tanki), dysponujący wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem w prowadzeniu projektów badawczych. Skład Rady od początku jej powstania ulegał jedynie niewielkim zmianom.

Aby poznać sylwetki członków Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP proszę kliknąć wybrane zdjęcie.

prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik
prof. dr hab. Piotr Dominiak prof. dr hab. Beata Glinka prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Leszek Jasiński
dr Monika Jasińska prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
prof. dr hab. Alojzy Nowak prof. dr hab. Krzysztof Obłój prof. dr hab. Witold Orłowski prof. dr hab. Bogdan Piasecki
dr hab. Anna Rogut, prof. Społecznej Akademii Nauk
Andrzej Sadowski Jacek Santorski dr Bohdan Wyżnikiewicz
74/75/76/, ID=42137
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-08-07 09:30:27
Aktualizowany: 2015-03-10 09:03:02
Ilość odsłon: 5979
drukuj