PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Sprawozdanie potwierdzające zrealizowanie Projektu

Z uwagi na obowiązek przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność końcową sprawozdania potwierdzającego zrealizowanie Projektu, poniżej przestawiamy link do Generatora Wniosków, w którym należy sporządzić ww. dokument: https://poig14.parp.gov.pl

W celu wypełnienia sprawozdania należy zalogować się do Generatora Wniosków.

Następnie proszę przejść do zakładki "Lista wniosków 4.6 (pilotaż)" i w sekcji dot. danego wniosku nacisnąć przycisk "Wdrożenie". W dalszej kolejności proszę wybrać opcję "Edycja sprawozdania". Po uzupełnieniu sprawozdania proszę nacisnąć "Zapisz". Po zakończeniu uzupełniania sprawozdania proszę nacisnąć przycisk "Prześlij".

Następnie proszę pobrać plik PDF, wydrukować sprawozdanie, podpisać je przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa i przesłać wersję papierową do PARP.

74/108/521/, ID=39903
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-05-07 10:09:16
Aktualizowany: 2014-05-07 10:09:42
Ilość odsłon: 10938
drukuj