PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dodatkowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla umów z Działania 4.6 POIG

Z uwagi na stosowanie uproszczonych harmonogramów rzeczowo-finansowych w umowach o dofinansowanie podpisywanych w ramach Działania 4.6 POIG poniżej przedstawiamy dodatkową instrukcję wypełniania punktów 11 i 13 we wniosku o płatność.
Instrukcja pozwoli Państwu prawidłowo wypełnić wniosek o płatność, pomimo odejścia od podziału harmonogramu na zadania. Ponadto zamieszczamy przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy, dla którego sporządzono wniosek o płatność w formacie xml z przyporządkowaniem wydatków z harmonogramu do właściwych zadań opisanych w Instrukcji.

Instrukcja wypełniania punktu 11 oraz 13 pobierz plik

Przykładowy hrf pobierz plik

Wniosek o płatność pobierz plik

Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami wykazanymi we wniosku o płatność
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie przedstawimy wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami wykazanymi we wniosku o płatność oraz oświadczenia o występowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami wykazanymi we wniosku o płatność. Do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki (tj. do wniosku o płatność pośrednią, wniosku rozliczającego otrzymaną zaliczkę, wniosku o płatność końcową) należy dołączyć odpowiednie oświadczenie dotyczące Państwa sytuacji.

Oświadczenie o braku powiązań pobierz plik

Oświadczenie o powiązaniach pobierz plik

74/108/521/, ID=35998
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-15 13:11:40
Aktualizowany: 2013-10-17 11:00:06
Ilość odsłon: 17220
drukuj