PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Aktualności - Fundusze 2014-20


Ilość pozycji:  43
1 | 2 | 3 | 4 | 5  >  

utworzony: 2015-03-17 14:52:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach Osi Priorytetowej II PO WER 2014-2020 przedstawia do konsultacji społecznych założenia oraz wstępne kryteria wyboru projektów w ramach I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

74/691/692/, ID=46537
utworzony: 2015-02-26 15:12:48

26 lutego odbyła się uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski, z udziałem m.in. premier Ewa Kopacz, ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu i komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowała prezes Bożena Lublińska-Kasprzak.

74/691/692/, ID=46258
utworzony: 2015-02-18 13:37:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach Osi Priorytetowej II PO WER 2014-2020 przedstawia do konsultacji społecznych Roczny Plan Działania opracowany dla konkursu „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”. Wszelkie uwagi/komentarze prosimy kierować na adres mailowy: anna_przystasz@parp.gov.pl w terminie do 24 lutego 2015 r.  Przy zgłaszaniu uwag prosimy zachować format zgodny z zamieszczoną poniżej tabelą.

74/691/692/, ID=46125
utworzony: 2015-02-17 14:17:22

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

74/691/692/, ID=46103
utworzony: 2015-02-11 08:12:18

Trwają regionalne spotkania na temat działania Programu Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, które wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów w makroregionie. Spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władz regionalnych i lokalnych, ośrodków innowacji oraz uczelni odbyły się już w Białymstoku i Olsztynie.

74/691/692/, ID=45971
utworzony: 2015-02-03 16:16:59

30 stycznia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

74/691/692/, ID=45855
utworzony: 2015-01-23 08:28:42

Projekt Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) został uzgodniony z Komisją Europejską (KE) i obecnie przechodzi, w ramach KE, wieloetapowy proces zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca. Negocjacje projektu Programu trwały do 19 grudnia 2014 r. Tego dnia PO IR został wysłany do Brukseli. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską to koniec stycznia br. Zachęcamy do zapoznania się z treścią PO IR w wersji wynegocjowanej z KE.

74/691/692/, ID=45669
utworzony: 2015-01-13 14:40:55

13 stycznia 2015 roku Paweł Ostrowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP podpisali Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

74/691/692/, ID=45381
utworzony: 2014-12-29 13:08:46

Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych (RPO). Krajowy Program Inteligentny Rozwój oraz 9 RPO oczekują na taką decyzję. Polsce zależy na jak najszybszym przyjęciu wszystkich programów – jeszcze w grudniu lub na początku 2015 r.

74/691/692/, ID=44733
utworzony: 2014-12-19 09:10:11

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

74/691/692/, ID=44631
1 | 2 | 3 | 4 | 5  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj