PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  11
<  1 | 2 

Komunikat w sprawie oznaczenia dokumentacji aplikacyjnej składanej do Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 informuje, że wnioski o udzielenie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie dostarczone osobiście do kancelarii PARP nie będą rejestrowane, co jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w siedzibie PARP.

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w zamkniętej kopercie wyłącznie listem poleconym, pocztą kurierską na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
godziny urzędowania w dni robocze: 08:30-16:30.

 

Koperta zawierająca wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami powinna:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: „Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres,
  • być zaadresowana do PARP.
74/108/671/675/, ID=33799
<  1 | 2 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj