PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  11
1 | 2  >  

utworzony: 2014-06-20 11:51:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji podaje do publicznej informacji czwartą część listy rekomendowanych pożyczek:

74/108/671/675/, ID=41265
utworzony: 2014-03-31 15:21:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 informuje, że zgodnie z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji oraz ogłoszeniem o naborze wniosków, ogólna kwota złożonych do PARP wniosków przekroczyła poziom 120% pozostałego w ramach wznowionego naboru budżetu.

74/108/671/675/, ID=39256
utworzony: 2014-03-05 09:53:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że budżet Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji  ulega sukcesywnemu wykorzystaniu. W związku z tym przewidujemy, iż w najbliższym czasie może nastąpić wstrzymanie przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki.

74/108/671/675/, ID=38749
utworzony: 2013-12-20 14:34:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zawarto pierwsze umowy pożyczkowe z 8 Przedsiębiorcami. Kwota udzielonych pożyczek wynosi 13 782 401,00 zł. Kapitalizacja Funduszu Pożyczkowego wynosi 100 mln zł. W ramach prac Komitet Inwestycyjny PARP rekomendował udzielenie pożyczek dla 28 Przedsiębiorców na łączną kwotę 47,8 mln zł.

74/108/671/675/, ID=37446
utworzony: 2013-12-09 16:24:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla koinwestorów Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji – funduszy Venture Capital oraz Aniołów Biznesu.

74/108/671/675/, ID=37193
utworzony: 2013-12-06 14:45:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji podaje do publicznej informacji trzecią część listy rekomendowanych pożyczek:

74/108/671/675/, ID=37139
utworzony: 2013-11-25 16:02:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji podaje do publicznej informacji drugą część listy rekomendowanych do tej pory pożyczek:

74/108/671/675/, ID=36841
utworzony: 2013-11-21 15:49:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, podaje do publicznej informacji listę rekomendowanych do tej pory pożyczek.

74/108/671/675/, ID=36787
utworzony: 2013-08-14 16:15:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 informuje, że w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” realizowanego w III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 do PARP wpłynęło 40 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 60 085 285,00 zł.

74/108/671/675/, ID=34858
utworzony: 2013-07-02 09:49:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem Wnioskodawców Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji pod numerem telefonu 0-22 432 89 37 zostanie uruchomiony dyżur eksperta, w ramach którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie w ramach w/w działania.

74/108/671/675/, ID=33889
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj