PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowejw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik [585kB]
2. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pobierz plik [213kB]

1) Karta oceny formalnej pobierz plik [193kB]

2) Karta oceny merytorycznej pobierz plik [147kB]

3) Sprawozdanie z realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia pobierz plik [426kB]

3. Wniosek o udzielenie pożyczki pobierz plik [285kB]

1) Biznesplan pobierz plik [814kB]

2) Tabela finansowa Bilans pobierz plik [329kB]

3) Tabela finansowa RZiS pobierz plik [271kB]

4) Tabela finansowa Rachunek Przepływów pieniężnych pobierz plik [195kB]

5) Oświadczenie Wnioskodawcy pobierz plik [224kB]

a) Załącznik A pobierz plik [180kB]

b) Załącznik B pobierz plik [181kB]

c) Załącznik C pobierz plik [224kB]

d) Załącznik D pobierz plik [182kB]

6) Oświadczenie członka organu zarządzającego Wnioskodawcy pobierz plik [127kB]

7) Oświadczenie Anioła Biznesu pobierz plik [141kB]

8) Oświadczenie funduszu VC pobierz plik [125kB]

9) Oświadczenie o niekaralności pobierz plik [124kB]

10) Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych pobierz plik [118kB]

11) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik [200kB]

12) Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis pobierz plik [215kB]

4. Umowa o udzielenie pożyczki pobierz plik [323kB]

1) Harmonogram spłat pobierz plik [121kB]

2) Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [221kB]

3) Wzór weksla pobierz plik [11kB]

4) Wzór aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC pobierz plik [257kB]

 

stopka POIG

74/108/671/672/, ID=33646
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-06-18 17:50:18
Aktualizowany: 2013-07-02 09:48:03
Ilość odsłon: 24429
drukuj