PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Biuletyn "Innowacje w działaniu"


utworzony: 2015-01-13 15:55:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) zachęca do zapoznania się z pierwszym numerem biuletynu „Innowacje w działaniu - Moda na Innowacje" przedstawiającego ogólne podsumowanie realizowanych przez Agencję działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

- pierwszych efektów wdrażania przez PARP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- wyników badania prowadzonego przez PARP - Barometr innowacyjności ,

- wywiady z beneficjentami realizującymi innowacyjne projekty,

- Umowy Partnerstwa czyli kierunki wsparcia w nowej perspektywie 2014-2020.

74/108/213/, ID=45389
utworzony: 2015-01-15 15:44:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) zachęca do zapoznania się z drugim numerem biuletynu „Innowacje w działaniu - Start-upy i nowe miejsca pracy" przedstawiającego dalszy ciag podsumowania realizowanych przez Agencję działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

- efektów realizacji działania 8.1 PO IG kierowanego do młodych przedsiębiorstw działających w obszarze e-gospodarki,

- finansowania zwrotnego wśród start upów m.in. Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji,

- powstawania firm przy udziale podmiotów wspierających przedsiębiorczość jak inkubatory czy parki technologiczne - działanie 3.1 PO IG,

- wywiad z beneficjentem realizującym projekt w działaniu 3.1 PO IG jak i z firmą korzystającą z ich wsparcia.

 

74/108/213/, ID=45452
utworzony: 2015-01-20 09:51:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) zachęca do zapoznania się z trzecim numerem biuletynu „Innowacje w działaniu - Plany na przyszłość i biznes bez granic" przedstawiającego dalszy ciag podsumowania realizowanych przez Agencję działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

- efektów realizacji działań wspierających internacjonalizację firm: 6.1 PO IG, 5.4.1 PO IG, Polski Most krzemowy,

- propozycji działań dla firm w zakresie wejścia na rynki zagraniczne,

- współpracy międzynarodowej firm realizujących projekty w ramach działania 8.2 PO IG oraz wywiad z beneficjentem,

- założeń realizacji nowej perspektywy 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

74/108/213/, ID=45480
utworzony: 2015-01-22 11:30:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) zachęca do zapoznania się z przedostatnim już czwartym numerem biuletynu „Innowacje w działaniu - badania dla rozwoju i promocja projektu", przedstawiającego ogólne podsumowanie realizowanych przez Agencję działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

- realizacji projektów badawczych w ramach działań wdrażanych przez PARP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

- promocji projektów badawczych i konkursów w jakich warto brać udział ,

- wywiad z beneficjentem PARP nagrodzonym w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - Innowacja Plus, w obszarze promocji projektów badawczych,

- planów PARP w zakresie realizacji obszarów działań w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój nowej perspektywy 2014-2020 .

74/108/213/, ID=45540
utworzony: 2015-01-27 13:04:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) zachęca do zapoznania się z piątym, ostatnim już numerem biuletynu „Innowacje w działaniu - Przyjazne otoczenie biznesu" przedstawiającego dalszy ciag podsumowania realizowanych przez Agencję działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

- współpracy przedsiębiorców i IOB oraz ich miejsca w perspektywie 2014–2020,

- możliwości wsparcia innowacyjnych pomysłów - podmioty realizujące działanie 3.1 PO IG nadal przyjmują zgłoszenia,

- realizacji wspólnych przedsięwzięć kooperujących firm jako efekt działania 5.1 PO IG,

- działalności ośrodków innowacyjnych powstających i funkcjonujących dzięki wspraciu pochodzącemu z działania 5.3 PO IG,

- wywiady z beneficjentami działań 3.1 PO IG, 5.1 PO IG oraz 5.2 PO IG w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

74/108/213/, ID=45752
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj