PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór Ekspertów w ramach Pilotażu

Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza
do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Pilotażu

Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
w ramach osi priorytetowej 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięciaDokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach Pilotażu”), należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 10 sierpnia br. do godz. 16.30 (decyduje data wpływu do PARP).

Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do PARP kompletnych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Z osobami spełniającymi warunki i kryteria określone w dokumentacji naboru ekspertów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres eksperci@parp.gov.pl.

Lista plików:

  1. Zasady naboru Ekspertów pobierz plik (951kB)
  2. Wzór Wniosku o wpis na listę ekspertów pobierz plik (187kB)
  3. Wzór rekomendacji pobierz plik (28kB)
  4. Wzór umowy z Ekspertem pobierz plik (124kB)
  5. Zgoda Eksperta na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (31kB)
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe pobierz plik (26kB)
  7. Spis dziedzin nauki lub techniki według klasyfikacji OECD pobierz plik (47kB)

 

 

stopka PO IG

74/108/521/, ID=28053
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-07-18 12:15:57
Aktualizowany: 2012-07-18 12:26:09
Ilość odsłon: 23172
drukuj