PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  8
utworzony: 2013-07-29 14:53:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę  projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/521/560/, ID=34598
utworzony: 2013-01-18 16:58:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

74/108/521/560/, ID=30939
utworzony: 2012-11-22 12:52:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach programu pilotażowego „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”  została zakończona.

74/108/521/560/, ID=29916
utworzony: 2012-09-14 16:47:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie do Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” został zakończony 14 września 2012r. o godzinie 16.30. W ramach naboru w Generatorze wniosków złożono 272 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2 376 222 119,87 PLN.

74/108/521/560/, ID=28671
utworzony: 2012-07-23 10:09:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

74/108/521/560/, ID=28119
utworzony: 2012-05-30 17:18:18

W związku z komunikatem z dnia 25 maja br. konkursu w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prosimy, aby Wnioskodawcy planujący zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze zgłoszeniem wynalazku składali odrębne oświadczenie zawierające informację, że zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

74/108/521/560/, ID=27326
utworzony: 2012-05-25 14:29:31

W związku z ogłoszeniem w dniu dzisiejszym konkursu w ramach Pilotażu  „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prosimy, aby Wnioskodawcy planujący zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zaznaczali w dokumentacji kierowanej do Urzędu, że zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

74/108/521/560/, ID=27220
utworzony: 2012-04-25 14:57:45

24 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zatwierdził kryteria dla programu pilotażowego Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku. Poniżej publikujemy listę przyjętych kryteriów. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w przypadku projektów polegających na wdrożeniu wynalazków, które nie zostały jeszcze objęte ochroną patentową, wnioskodawcy będą zobligowani do przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie sprawozdania o stanie techniki (bądź równoważnego dokumentu w procedurze międzynarodowej) dla swojego wynalazku. Ponieważ procedura uzyskania takiego sprawozdania, zgodnie z informacjami pozyskanymi z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, może potrwać kilka tygodni bardzo prosimy o uwzględnienie powyższego w okresie przygotowania projektu.

74/108/521/560/, ID=26882
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj