PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Planowany nabór wniosków do Działania 5.2 POIG - nowy projekt systemowy PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na II kwartał 2012 roku został zaplanowany nabór wniosków do nowego projektu systemowego PARP finansowanego z Działania 5.2 POIG.

Nowo opracowywany projekt systemowy PARP przewiduje działania stymulujące potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU).

Wszelkie informacje dotyczące nowego projektu systemowego PARP będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej PARP.

 

stopka PO IG

74/108/298/310/, ID=19654
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-02-04 09:53:42
Aktualizowany: 2013-04-22 12:36:44
Ilość odsłon: 21193
drukuj