PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Portale PARP - Innowacyjność

Portal Wspieramy e-Biznez 

www.web.gov.pl


E-biznes bez tajemnic! to portal PARP dla społeczności polskiego e-biznesu, informujący o dotacjach z UE na e-usługi i technologie Business to Business. www.web.gov.pl pozwala stworzyć profil firmy i zaprezentować jej ofertę. Jest platformą wymiany informacji w dziedzinie e-usług i technologii B2B.
Portal Innowacji

www.pi.gov.pl


Portal Innowacji jest źródłem wiedzy na temat wspierania innowacyjności i transferu technologii. Można w nim znaleźć informacje dotyczące m.in. dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji, a także programów wspierających innowacyjność.
Portal Innowacji

www.ksu.parp.gov.pl


Na Portalu Krajowej Sieci Innowacji KSU, znajdziesz informacje, gdzie Twoja firma może uzyskać analizę potrzeb i możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych a także obsługę procesu wprowadzania nowych technologii (audyt technologiczny i transfer technologii).  22 ośrodki KSI KSU są wyspecjalizowane w proinnowacyjnym doradztwie, ich oferta adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Portal Innowacji

www.e-punkt.gov.pl


Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-punkt” powstał na podstawie dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym w celu świadczenia pomocy informacyjnej i doradczej usługodawcom i usługobiorcom w zakresie praw i obowiązków umownych, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur.
74/402/, ID=16422
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-07-01 15:45:15
Aktualizowany: 2014-02-06 14:09:47
Ilość odsłon: 76790
drukuj