PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Błędy popełnianie we wnioskach o płatność dla działania 5.1 PO IG

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność:

  • zły okres, za jaki składany jest wniosek (pkt 1 wniosku),
  • niezgodna z umową nazwa beneficjenta (pkt 2 wniosku),
  • źle wybrana forma płatności (np.: we wniosku o zaliczkę – płatność pośrednia),
  • brak wpisu wnioskowanej kwoty lub ujęta w niewłaściwej wysokości (pkt 10 wniosku),
  • ujmowanie w pkt 17.Harmonogram wydatków na kolejne kwartały wnioskowanej płatności - czyli kwartału, w którym został złożony wniosek, zamiast kolejnego kwartału po kwartale, w którym wniosek został złożony,
  • błędy przy przenoszeniu danych do tabeli z pkt 11 z kopii dokumentów źródłowych (nr dokumentu, nr księgowe, daty)
  • brak potwierdzeń za zgodność z oryginałem na załączonych dokumentach,
  • brak protokołów zdawczo-odbiorczych,
  • brak opisów dokumentów księgowych lub opisy zawierające błędy.
74/108/204/294/, ID=15213
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-14 13:13:23
Aktualizowany: 2010-04-14 13:13:56
Ilość odsłon: 16586
drukuj