PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Błędy popełniane we wnioskach o płatność dla działania 5.2 PO IG

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność składanych do PARP w ramach działania 5.2 PO IG:

  1. Pkt 8: Nieprawidłowy rodzaj płatności
  2. Pkt 8a Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: kwota nie wynika z kwoty całkowitej wynikającej z postępu rzeczowo finansowego (pkt 13) ani z łącznej kwoty brutto wydatków wykazanych w zestawieniu (pkt 11).
  3. pkt 13 Postęp rzeczowo-finansowy: podawane są nieprawidłowe kwoty wydatków poszczególnych działań merytorycznych liczone od początku realizacji projektu (narastająco), dotyczące zarówno wydatków kwalifikowanych jak i wydatków całkowitych.
  4. Pkt 17 harmonogram wydatków na kolejne kwartały: wskazane kwartały i kwoty są niezgodne z obowiązującą umową.
  5. Pkt 11 Zestawienie dokumentów księgowych:
   • uwzględnienie dokumentów w poprzednich okresów sprawozdawczych
   • błędnie przepisane daty dokumentów i zapłaty, numery dokumentów, kwoty
   • nieuzupełnione lub nieprawidłowo uzupełnione szczegółowe zestawienie dokumentów księgowych
   • brak lub nieprawidłowe umowy lub protokoły odbioru
   74/108/205/, ID=15188
   PODZIEL SIĘ:

   Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.pl   Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

   Utworzony: 2010-04-13 14:06:32
   Aktualizowany: 2011-05-05 11:07:38
   Ilość odsłon: 16607
   drukuj