PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Instytucje w programie PO IG 2007-2013

INSTYTUCJA ZARZADZAJĄCA:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
tel.: +48 22 330 33 26, 330 33 27
fax: +48 22 330 33 60
e-mail: po-ig@mir.gov.pl

adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa


INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE :

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  
00-695 Warszawa  
tel.: +48 22 24 42 858
fax.: +48 22 20 13 408
e-mail: sekretariat@ncbir.gov.pl
www.ncbir.pl


Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich  
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 22 693 51 09
fax: +48 22 693 40 26
www.mg.gov.pl


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 22 60-143-18
fax. +48 22 60-143-15
strona poświęcona priorytetowi VII (link)
strona poświęcona priorytetowi VIII (link)
e-mail: poig@mswia.gov.pl 


INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE:


Ośrodek Przetwarzania Informacji
Al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa
tel.: +48 (22) 570-14-00
fax: +48 (22) 825-33-19
e-mail: opi@opi.org.pl, www.opi.org.pl
dodatkowych informacji udziela Dział
Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG:
tel.: +48 (22) 351-70-87


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 (22) 432-80-80, 652-80-80
fax: +48 (22) 432-86-20, 432-84-04,
652-86-20, 652-84-04
www.parp.gov.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Wydział Wdrażania Kredytu Technologicznego
Wydział Finansowania Kredytu Technologicznego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa,
tel.: +48 22 522 94 10
fax: +48 22 522 91 94
e-mail: fkt@bgk.com.pl
           dpe@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl


Polska Organizacja Turystyczna
Departament Funduszy Europejskich
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, piętro 33
tel.: +48 (22) 536-70-80
fax: +48 (22) 536-70-55
e-mail: fundusze@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl


Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a
02-517 Warszawa
tel.: +48 22 542 84 00, 22 542 84 01
fax: +48 22 542 84 44, 22 542 84 45
email: wwpe@wwpe.gov.pl  www.wwpe.gov.pl


Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 22 693 58 44
fax: +48 22 693 40 55
www.mg.gov.pl

 

Więcej informacji na temat instytucji oraz podziału obowiązków znajduje się na stronie www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności 
NOWA SIEDZIBA: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
tel.: +48 22 330 33 26, 330 33 27
fax: +48 22 330 33 60
e-mail: po-ig@mrr.gov.pl

adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

74/108/, ID=14797
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-11 13:25:05
Aktualizowany: 2014-01-13 11:31:30
Ilość odsłon: 35875
drukuj