PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Regionalne Instytucje Finansujące

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawowe funkcje RIF:

  • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
  • obsługa administracyjna wdrażanych programów,
  • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,
  • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
  • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.
Regionalne Instytucje Finansujące są zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 oraz były zaangażowane we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - działanie 2.1, 2.3 i 2.2.1, oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 2.3 schemat a.
 
Lista RIF
województwo: dolnośląskie
Nazwa RIF: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Krupnicza 13 (IV piętro)
50-075 Wrocław
tel. (0-71) 79-70-400
fax. (0-71) 79-70-407
e-mail: warr@warr.pl
http://www.warr.pl
województwo: kujawsko-pomorskie
Nazwa RIF: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. (0-56) 621-05-68; 657-60-78; 657-60-81
fax. (0-56) 622-28-99
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
http://www.tarr.org.pl

Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Regionalna Instytucja Finansująca
Ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Tel. (056) 657-14-54
Fax. (056) 654-88-24
województwo: lubelskie
Nazwa RIF: Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. (0-81) 528-53-01; 528-53-02
fax. (0-81) 528-53-04

ul. Tomasza Zana 41
20-601 Lublin
tel. (0-81) 528-53-51
fax (0-81) 528-53-52

e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
http://www.lfr.lublin.pl
województwo: lubuskie
Nazwa RIF: Agencja Rozwoju Regionalnego SA


ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
tel. +48 68 327 05 04
tel./fax +48 68 325 38 88
email agencja@region.zgora.pl
www.region.zgora.pl

województwo: łódzkie
Nazwa RIF: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. (0-42) 664 30 40; pk - 664 30 44
fax. (0-42) 664 37 50
e-mail: larr@lodz.pl
http://www.larr.lodz.pl
województwo: małopolskie
Nazwa RIF: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

siedziba:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. (0-12) 617-66-01
fax. (0-12) 617-66-66
e-mail: biuro@marr.pl
http://www.marr.pl

lokalizacja RIF:
ul. Rymarska 3
31-527 Kraków
tel. (0-12) 617- 66-36; 617- 66-52
fax. (0-12) 617-66-50; 617- 66-53

województwo: mazowieckie
Nazwa RIF: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. (0-22) 838-02-61; 838-32-11
fax. (0-22) 838-02-61
e-mail: biuro@fund.org.pl
http://www.fund.org.pl
województwo: opolskie
Nazwa RIF: Fundadcja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
tel. (0-77) 454-25-97
fax. (0-77) 454-56-10
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl
http://www.rif-opole.pl
województwo: podkarpackie
Nazwa RIF: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 852-06-00
fax. (0-17) 852-06-11
e-mail: crp@rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl
województwo: podlaskie

Nazwa RIF: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. (0-85) 740-86-83
fax. (0-85) 740-86-85
e-mail: pfrr@pfrr.pl
http://www.pfrr.pl

Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Biuro Obsługi Klienta
Regionalnej Instytucji Finansującej
Ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
Tel: (085) 741 20 78
Faks: (085) 742 00 44
e-mail: pfrr@pfrr.pl
województwo: pomorskie
Nazwa RIF: Agencja Rozwoju Pomorza SA

ul. Arkońska 6/A3
80-387 Gdańsk
tel.: 058 32 33 100
faks: 058 30 11 341
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
www.arp.gda.pl

województwo: śląskie
Nazwa RIF: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Powstańców 17
40-039 Katowice
tel. (0-32) 72 85 800
fax. (0-32) 72 85 803
e-mail: garr@garr.pl
http://www.garr.pl
województwo: świętokrzyskie
Nazwa RIF: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. (0-41) 344-43-92
fax. (0-41) 368-02-21
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl
województwo: warmińsko-mazurskie
Nazwa RIF: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel. (0-89) 521-12-50
fax. (0-89) 521-12-60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
http://www.wmarr.olsztyn.pl
województwo: wielkopolskie
Nazwa RIF: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. (0-61) 656-35-00
fax. (0-61) 656-53-66
e-mail: info@warp.org.pl
http://www.warp.org.pl
województwo: zachodniopomorskie
Nazwa RIF: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Św. Ducha 2
70-205 Szczecin

tel. (0-91) 432-93-21, 488-24-88
fax. (0-91) 432-93-22, 488-26-26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
http://www.zarr.com.pl
74/87/, ID=131
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-09 15:51:31
Aktualizowany: 2013-10-03 10:11:32
Ilość odsłon: 159197
drukuj