PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Informatorium PARP


  Informatorium PARP udziela informacji o programach pomocowych
realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerami telefonów:


22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93
oraz
0 801 33 22 02*

* koszt połączenia jak za połączenie lokalne

    Pytania można zadawać również drogą elektroniczną na adres: info@parp.gov.pl

Informacji szczegółowych na temat działań realizowanych przez PARP udzielają eksperci podczas telefonicznych dyżurów eksperta (link)


Informacje podane przez Informatorium PARP oraz przez pracowników PARP mają jedynie charakter kierunkowy i służą zorientowaniu się w możliwościach, jakie dają realizowane przez PARP programy pomocowe. Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty programowej PARP powinny sięgnąć bezpośrednio do dokumentów źródłowych danego programu, w szczególności do tekstów komunikatów, ogłoszeń, regulaminów konkursów itp. źródeł oficjalnie opublikowanych. PARP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniechania staranności przy zapoznawaniu się z informacjami źródłowymi ponieważ jedyną podstawą ubiegania się o pomoc finansową i udzielenia pomocy finansowej są akty prawne powszechnie obowiązujące oraz dokumenty, w tym wytyczne, przyjęte przez właściwe instytucje i opublikowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ich archiwizacji. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

 

 

 


FORMULARZ ZADAWANIA PYTAŃ

74/87/, ID=271
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-15 15:35:53
Aktualizowany: 2015-04-07 09:53:51
Ilość odsłon: 263098
drukuj