PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Kierownictwo PARP

Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes. Prezes oraz Zastępcy Prezesa są upoważnieni do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Agencji, sprawują ponadto bezpośredni nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad realizacją zadań przez Departamenty i Biura. Do kompetencji kierownictwa PARP należy w szczególności:

  • zatwierdzanie projektów dokumentów wdrożeniowych i sprawozdawczych,
  • powoływanie komisji przetargowych i konkursowych oraz zatwierdzanie wyników postępowań prowadzonych przez te komisje, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Agencji,
  • akceptowanie płatności,
  • dysponowanie rachunkami bankowymi Agencji na podstawie odrębnych upoważnień Prezesa,
  • wydawanie wytycznych i poleceń służbowych dyrektorom Departamentów/Biur.

 

Więcej informacji na temat Kierownictwa, Departamentów oraz Biur Agencji znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PARP (link)

74/, ID=9248
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-13 13:03:21
Aktualizowany: 2014-05-29 13:12:04
Ilość odsłon: 116305
drukuj