PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Strategia PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, od swych początków zajmująca się działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zgromadziła istotny potencjał organizacyjny, pozwalający jej realizować zadania o znacznej złożoności, wymagające odpowiedniej elastyczności oraz zaangażowania przygotowanych kadr. PARP posiada potencjał, pozwalający rozwinąć się w kierunku instytucji publicznej funkcjonującej zgodnie z najlepszymi światowymi standardami oraz wnoszącej istotny wkład w realizację celów o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia rozwoju kraju.

Horyzont czasowy Planu Strategicznego PARP obejmuje lata 2010-2013. Okres ten, zgodnie z zamierzeniem, zbiega się z aktualną perspektywą finansową Unii Europejskiej. Przyjęcie takiego założenia wynika z roli, jaką w najbliższych latach odgrywać będą przedsięwzięcia finansowane z funduszy strukturalnych. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest dołożenie wszelkich starań, aby wykorzystane zostały one w sposób najbardziej efektywny oraz przełożyły się na oczekiwane rezultaty. Plan Strategiczny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2010–2013 został przyjęty do realizacji 23 lutego 2010 r. Plan zawiera precyzyjnie sformułowaną wizję, misję oraz priorytety strategiczne Agencji na najbliższe lata.

 

 

Plan Strategiczny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(pobierz plik) [31kB]

74/, ID=9247
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-13 13:02:59
Aktualizowany: 2011-01-14 10:32:08
Ilość odsłon: 71205
drukuj