PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  18
<  1 | 2 

utworzony: 2010-06-02 13:58:29

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/255/315/, ID=15952
utworzony: 2010-05-20 15:13:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 maja 2010 roku została zawarta piąta Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/255/315/, ID=15693
utworzony: 2009-10-20 09:57:47

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/255/315/, ID=12180
utworzony: 2009-10-19 12:37:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16 października 2009 roku została zawarta czwarta umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/255/315/, ID=12133
utworzony: 2009-08-11 15:34:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 11 sierpnia 2009 roku została zawarta trzecia umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/255/315/, ID=10751
utworzony: 2009-06-24 15:22:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 24 czerwca 2009 roku została zawarta druga Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności.

74/108/255/315/, ID=9890
utworzony: 2009-06-17 10:59:03
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 5.3 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 116) posiada numer referencyjny X273/2009.
74/108/255/315/, ID=9805
utworzony: 2009-06-09 15:16:32
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 9 czerwca 2009 roku została zawarta pierwsza Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności. Beneficjentem jest Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa, które zrealizuje Projekt pt. "Pomorski Park  Naukowo - Technologiczny - rozbudowa - etap 3" o szacunkowej wartości całkowitej 123 mln złotych.

74/108/255/315/, ID=9713
<  1 | 2 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj