PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów

Działanie 5.1 ocena wniosków o dofinansowanie:

Najczęściej popełniane błędy formalne podczas konkursu edycja 2008:

  • wypełnienie wniosku niezgodnie z Instrukcją: niewypełnione pola, błędy rachunkowe, nieprawidłowo wypełnione pola, brak danych dotyczących podmiotów wchodzących w skład powiązania, nieprawidłowe zakwalifikowanie przedsiębiorców (kryterium nr 5),
  • brak faktycznej współpracy z organizacją badawczą lub instytucją otoczenia biznesu (kryterium 17),
  • Wnioskodawca nie zapewnia, że podstawowym przedmiotem jego działalności jest realizacji przedsięwzięć na rzecz członków powiązania (kryterium nr 20),
  • brak niezależności przedsiębiorców (kryterium nr 1),
  • załączniki: Analiza potrzeb i specyfiki grupy docelowej – brak dokumentu, brak informacji na temat okresu za jaki została ona stworzona.

 
Najczęściej popełniane błędy merytoryczne podczas konkursu edycja 2008:

  • brak wykazania prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorców działających w powiązaniu (kryterium nr 2),
  • produkty projektu nie są wykorzystywane przez wszystkie podmioty znajdujące się w powiązaniu (kryterium 8),
  • niepełne określenie potencjału grupy docelowej (kryterium nr 9),
  • planowane wydatki są niekwalifikowane; szkolenia specjalistyczne niezwiązane z inwestycją (kryterium nr 13),
  • brak sposobu wyliczenia przychodu ze sprzedaży poza obszar lokalizacji powiązania (kryterium nr 18),74/108/204/294/, ID=9351
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-20 16:31:25
Aktualizowany: 2010-04-14 13:13:18
Ilość odsłon: 18501
drukuj