PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - poddziałanie 3.3.1 PO IG

NABÓR 2009
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku pierwszej tury oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, pozytywną ocenę Komisji Konkursowej i akceptację Instytucji Zarządzającej uzyskały następujące wnioski:

Lista wniosków nr 1 (pobierz plik xls)

Lista wniosków nr 2 (pobierz plik xls)

Lista wniosków nr 3 (pobierz plik xls)

Lista wniosków nr 4 (pobierz plik xls)

Lista wniosków nr 5 (pobierz plik xls)

Lista wniosków nr 6 (pobierz plik xls)

 

NABÓR 2008
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 2008 r. (pobierz plik)

 

74/108/200/274/, ID=9932
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-06-26 11:35:33
Aktualizowany: 2009-12-11 15:01:41
Ilość odsłon: 18336
drukuj