PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów

 

Działanie 3.1 ocena wniosków o dofinansowanie:

Najczęściej popełniane błędy podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie:

  • brak spójności pomiędzy celami projektu, a wskaźnikami,
  • brak zagwarantowania przez wnioskodawcę min. 5% środków finansowych (na płatność końcową),
  • uwzględnienie w harmonogramie rzeczowo - finansowym kosztów niekwalifikujących się do objęcia wsparciem.


Najczęściej popełniane błędy formalne:

  • wypełnienie wniosku niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku: niewypełnione pola, błędy rachunkowe, nieprawidłowo uzupełnione pola,
  • brak załączników do wniosku o dofinansowanie.

 

 

74/108/199/295/, ID=9349
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-20 16:21:16
Aktualizowany: 2010-04-14 12:53:50
Ilość odsłon: 17054
drukuj