PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

NABÓR 2013

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 1 - 2013 r. (pobierz plik)

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 2 - 2013 r. (pobierz plik)

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 3 - 2013 r. (pobierz plik)

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 4 - 2013 r. (pobierz plik)

NABÓR 2010
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdziła listę rankingową projektów nr 3.1/1/2010

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - 2010 r. (pobierz plik)

Lista wszystkich projektów spełniających kryteria oceny merytorycznej - 2010 r. (pobierz plik)

NABÓR 2009
 

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania nr 1 - 2009 r. (pobierz plik)

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania nr 2 - 2009 r. (pobierz plik)

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania nr 3 - 2009 r. (pobierz plik)

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania nr 4 - 2009 r. (pobierz plik)

NABÓR 2008
 
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 2008 r. (pobierz plik)
74/108/199/295/, ID=10044
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-07-09 12:39:47
Aktualizowany: 2014-02-04 12:30:22
Ilość odsłon: 40912
drukuj