PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Promocja projektów PO IG 2007-2013

 

Istotnym elementem realizacji projektu przez Beneficjenta jest właściwe informowanie społeczeństwa o wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej. Beneficjenci PO IG są odpowiedzialni za informowanie o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r.

Poniższe dokumenty stanowią wytyczne do promowania projektów.

  • Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG, 2007 - 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu (link)
  • Księga znaku NSS (link)
  • Logo PO IG (link)
  • Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (link)
  • Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (w załączniku dostępna jest księga identyfikacji wizualnej) (link)
  • Wytyczne w zakresie informacji i promocji (link)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR  (link)
  • Rozporządzenie rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszy Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (link)

 

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


stopka PO IG

 

 

74/108/, ID=1999
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-01-09 10:54:37
Aktualizowany: 2014-08-19 11:25:07
Ilość odsłon: 63893
drukuj