PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Aktualności POIG


Ilość pozycji:  40
<  1 | 2 | 3 | 4 

utworzony: 2010-02-10 15:37:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem z dnia 5 lutego br. rozpoczęła składanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla beneficjentów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

74/108/415/, ID=14387
utworzony: 2010-02-05 14:07:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wypłaty zaliczek oraz refundacji w nowym systemie płatności poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego odbywają się na bieżąco w Programie Operacyjnym Kapitał  Ludzki oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Zlecenia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka PARP zacznie składać w drugim tygodniu lutego br.

74/108/415/, ID=14012
utworzony: 2010-01-08 12:49:51

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych (Dz. U. nr157, poz. 1240.), których źródłem są miedzy innymi środki europejskie. Płatności na rzecz beneficjentów w części środków europejskich będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez PARP zleceń płatności.

74/108/415/, ID=13600
utworzony: 2009-12-31 12:37:34

Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, których źródłem są środki europejskie. Płatności będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego.

74/108/415/, ID=13550
utworzony: 2009-12-11 15:41:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło planowany harmonogram ogłoszenia konkursów w ramach wszystkich działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/415/, ID=13347
utworzony: 2009-03-12 14:45:44
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO IG wraz z Instytucjami Pośredniczącymi i Wdrażającymi przygotowała listę najczęściej popełnianych błędów, w pierwszych naborach działań Programu będących przyczyną odrzucenia wniosków na etapie oceny formalnej i merytorycznej.
74/108/415/, ID=8272
utworzony: 2009-02-16 12:57:42
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców, którzy nie są pewni czy wniosek, który zamierzają złożyć do działań 4.2 lub 4.4 PO IG, jest poprawnie wypełniony pod względem merytorycznym, do korzystania z bezpłatnych usług Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI). (link)
74/108/415/, ID=7642
utworzony: 2008-12-22 10:25:49

Wprowadzone zmiany merytoryczne wynikają z:

  • wejścia w życie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
  • zmian merytorycznych wynikających z doświadczeń przeprowadzanych naborów wniosków o dofinansowanie,
  • zmian technicznych, porządkujących oraz doprecyzowujących brzmienie kryteriów.
74/108/415/, ID=6847
utworzony: 2008-12-19 14:43:25
Informujemy, że w dniu 15 grudnia na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przedstawiła propozycję podziału budżetu w 2009 r. w ramach PO IG na poszczególne działania.
74/108/415/, ID=6843
utworzony: 2008-10-16 13:13:02
W dniu 26 września 2008 r. Członkowie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzili kolejne zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach ww. Programu.
74/108/415/, ID=6069
<  1 | 2 | 3 | 4 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj