PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Aktualności POIG


Ilość pozycji:  40
<  1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2013-09-24 12:39:43

Z uwagi na fakt, iż rok 2013 jest rokiem szczególnym w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP zwraca się do beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Agencję z prośbą o realizację przedsięwzięć zgodnie z założonymi harmonogramami a w miarę możliwości przyspieszenie terminów składania wniosków o płatność.

74/108/415/, ID=35469
utworzony: 2013-08-14 16:25:05

Informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wstrzymaniu naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji"

 

74/108/415/, ID=34862
utworzony: 2013-08-07 10:36:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 roku, został zamknięty 6 sierpnia 2013 roku o godz. 16.30. 

74/108/415/, ID=34749
utworzony: 2013-06-18 09:19:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17.06.2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

74/108/415/, ID=33633
utworzony: 2013-05-07 12:33:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.2 PO IG przeprowadzony w dniach od 18 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013 r. (I konkurs w 2013 r.) złożono 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 688 961 466,66 PLN.

74/108/415/, ID=32887
utworzony: 2013-04-02 15:41:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 29 marca zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

74/108/415/, ID=32004
utworzony: 2012-12-11 15:58:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2012 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

74/108/415/, ID=30310
utworzony: 2012-07-11 16:49:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniach 12, 18 i 19 lipca br. uruchomi dodatkowe dyżury eksperta do działania 8.2 PO IG.  Konsultacje świadczone będą w godzinach 12.00-14.00, pod numer telefonu: 22 432 89 37.

74/108/415/, ID=27971
utworzony: 2012-07-11 16:46:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem dot. działania 8.1 PO IG pod numerem telefonu 0-22 432 89 37 zostanie uruchomiony dyżur eksperta, w ramach którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie w ramach w/w działania.

74/108/415/, ID=27970
utworzony: 2011-12-16 12:31:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2011 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2012 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

74/108/415/, ID=24359
<  1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj