PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Aktualności POIG


Ilość pozycji:  40
1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2018-10-10 09:43:20

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG), Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu prowadzących do zmiany celów projektu.

74/108/415/, ID=49106
utworzony: 2015-11-26 13:36:25

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

74/108/415/, ID=48898
utworzony: 2015-03-03 08:12:05

Środki z Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) miały pozytywny wpływ m.in. na udział nakładów na badania i rozwój (B+R) w PKB, udział eksportu wysokiej techniki w PKB, a także wzrost wydatków firm na B+R. Takie informacje przedstawiono podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską dotyczącego realizacji PO IG. Otworzyła je wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

74/108/415/, ID=46293
utworzony: 2014-12-17 12:25:25

W związku z koniecznością rozliczenia się przez PARP ze środków dotacji celowej do dnia 15.01.2015 r., Agencja zwraca się z prośbą do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o dokonanie zwrotu środków przekazanych w ramach zaliczek, a niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2014 r., w terminie wcześniejszym niż wynika to z postanowień umowy o dofinansowanie tj. do dnia 07 stycznia 2015 r.

74/108/415/, ID=44599
utworzony: 2014-06-30 15:35:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, informuje o możliwości podpisania umów warunkowych z przedsiębiorcami, którzy zostali rekomendowani do wsparcia (otrzymali min. 60 pkt w wyniku pierwotnej oceny merytorycznej fakultatywnej) a nie są w stanie dostarczyć dokumentów niezbędnych do podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.

74/108/415/, ID=41448
utworzony: 2014-06-27 13:59:37

Opublikowano trzy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

74/108/415/, ID=41401
utworzony: 2014-06-11 14:10:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia br. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, poniżej przedstawiono wyjaśnienie odnośnie wymaganego trybu realizacji zamówień przez Beneficjentów PO IG, którzy zobowiązani są do stosowania jej zapisów.

74/108/415/, ID=41122
utworzony: 2014-04-07 08:37:00

3 kwietnia 2014 r. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

74/108/415/, ID=39338
utworzony: 2014-01-28 08:05:20

W związku z pojawiającymi się błędami przy składaniu protestów od negatywnej oceny projektów w ramach działań PO IG, PARP pragnie podkreślić konieczność oznaczenia w proteście właściwej Instytucji Pośredniczącej, do której protest jest wnoszony, zgodnie z treścią pouczenia o możliwości złożenia protestu w przesyłanych do Państwa pismach informujących o negatywnej ocenie.

74/108/415/, ID=38149
utworzony: 2013-12-11 09:44:20

W związku z koniecznością rozliczenia się przez PARP ze środków dotacji celowej do dnia 15.01.2014 r., Agencja zwraca się z prośbą do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o dokonanie zwrotu środków przekazanych w ramach zaliczek, a niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2013 r., w terminie wcześniejszym niż wynika to z postanowień umowy o dofinansowanie tj. do dnia 07 stycznia 2014 r.

74/108/415/, ID=37226
1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj