PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  16
1 | 2  >  

utworzony: 2015-03-09 09:48:06

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU.

74/108/298/310/, ID=46428
utworzony: 2015-01-15 09:51:20

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU.

74/108/298/310/, ID=45444
utworzony: 2014-12-16 11:54:23

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU.

74/108/298/310/, ID=44578
utworzony: 2013-07-22 14:36:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

74/108/298/310/, ID=34396
utworzony: 2013-07-03 10:57:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 2 lipca 2013 r. została zakończona ocena merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

74/108/298/310/, ID=33913
utworzony: 2013-05-17 09:39:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” w ramach Działania 5.2 POIG ogłoszony w dniu 19 kwietnia 2013 r. wpłynęło 28 wniosków o udzielenie wsparcia.

74/108/298/310/, ID=33110
utworzony: 2011-02-04 09:53:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na II kwartał 2012 roku został zaplanowany nabór wniosków do nowego projektu systemowego PARP finansowanego z Działania 5.2 POIG.

74/108/298/310/, ID=19654
utworzony: 2009-11-09 15:19:15

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i dyskusje, podejmowane na spotkaniach Rady KSI (KSU) w zakresie wartości usługi audytu technologicznego oraz transferu technologii, a w szczególności ich maksymalnego kosztu wyjaśniamy co następuje. Kwestię wartości usług proinnowacyjnych świadczonych w ramach projektu systemowego PARP – Działania 5.2 regulują Wytyczne dla Wnioskodawców oraz Umowa o udzielenie wsparcia.

74/108/298/310/, ID=12913
utworzony: 2009-11-09 08:53:59

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i dyskusje, podejmowane na spotkaniach Rady KSI (KSU) w zakresie wartości usługi audytu technologicznego oraz transferu technologii, a w szczególności ich maksymalnego kosztu wyjaśniamy co następuje.

74/108/298/310/, ID=12476
utworzony: 2009-10-23 13:21:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w strefie wewnętrznej Systemu Informatycznego Krajowego Systemu Usług wprowadzono możliwość rejestracji klientów i usług audytu i transferu technologicznego.  

74/108/298/310/, ID=12258
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj